b0b体育平台下载

 子夜星主页 >> 诗词格律 >> 〔诗词格律·精编点要〕一斛珠


 

编选执笔:璞如子

根据《钦定词谱》《白香词谱》整理编选 ·bob体育竞猜网首页 版权保留·
 

  

 


一斛珠


仄平平仄,平平仄仄平平仄。平平仄仄平平仄,仄仄平平,仄仄平平仄。
· ·△ · ·  △ · ·  △ ·  ·  △

仄仄平平平仄仄,平平仄仄平平仄。平平仄仄平平仄,仄仄平平,仄仄平平仄。
· ·  △ · ·  △ · ·  △ ·  ·  △

 特别提示:
 本词牌以李煜“晓妆初过”词为主格。另有一格,不过是将下阕第一、二句平仄换为同一格式,其余基本与本格无异。
 

另一格

平平平仄,平平仄仄平平仄。平平仄仄平平仄,仄仄平平,仄仄平平仄。
· ·△ · ·  △ · ·  △ ·  · · △

平平仄仄平平仄,平平仄仄平平仄。平平仄仄平平仄,仄仄平平,仄仄平平仄。
· ·  △ · ·  △ · ·  △ ·  · · △

 特别提示:
 本格不过是将前一格下阕第一、二句换为同一平仄格式,其余基本无异。见张先例词。
 本格式周邦彦例词将第二句分为上三下四句式,属于随机衍变,不必视为领格。


bob娱乐直播


  一斛珠 【宋·张先】

山围画障,风溪弄月清溶漾,玉楼苕馆人相望。下若撧醅,竞欲金钗当。

使君劝醉青蛾唱,分明仙曲云中响,南园百卉千家赏。和气兼来,不独花枝上。


  一斛珠 【宋·周邦彦】

茸金细弱,秋风嫩、桂花初著。蕊珠宫里人难学,花染娇荑,羞映翠云幄。

清香不与兰荪约,一枝云鬓巧梳掠。夜深轻撼蔷薇索,香满衣襟,有在凤凰阁。


  一斛珠 【唐五代·李煜】

晓妆初过,沉檀轻注些儿个。向人微露丁香颗,一曲清歌,暂引樱桃破。

罗袖裛残殷色可,杯深旋被香醪涴。绣床斜凭娇无那,烂嚼红茸,笑向檀郎唾。·
·

 本词牌《一斛珠》又名《醉落魄》《怨春风》《章台月》,双调五十七字,上下阕各五句,各四仄韵。
 相关资料:一斛珠,南唐李煜词有此调,载《尊前集》。据旧题曹邺小说《梅妃传》,谓唐玄宗封珍珠一斛密赐江妃。妃不受,以诗谢,有“长门自是无梳洗,何必珍珠慰寂寥”之句。玄宗览诗不乐,令乐府以新声度之,名《一斛珠》,曲名始此。又有宋大曲《一斛夜明珠》,见《宋史·乐志》。
 《宋史·乐志》名《一斛夜明珠》,属中吕调。《尊前集》注“商调”。金词注“仙吕调”。蒋氏《九宫谱目》入仙吕引子。晏几道词名《醉落魄》。张先词名《怨春风》。黄庭坚词名《醉落拓》。


 

 

 


环球国际中文网beplay澳门官方bob娱乐直播千亿国际

bob体育竞猜网首页
Personal Website. Created by Midnight Star .b0b体育平台下载 ©.